Hoy es

Selecciona un idioma

por Solrac Korner

18 enero 2009

Planes Homologados de EmergenciaComunidades AutónomasPlan TerritorialIncendios ForestalesTransporte de Mercancías Peligrosas (carretera y tren)SísmicoInundaciones
Andalucía (PLATEAND)SI (17.12.1998)NONONOSI (1.12.2004)
Aragón (PROCITER)SI (04.05.1995)SI (26.06.1995)SI (1998)NOSI (19.07.2006)
Asturias (PLATERPA)SI (20.10.2000)SI (14.12.2001)NONONO
Baleares (PLATERBAL)SI (19.10.1998)SI (1.12.2004)NOSI (1.12.2004)SI (1.12.2004)
Canarias(PLATECA)SI (20.10.2000)SI (19.12.1997)NONONO
Cantabria (PLATERCANT)SI 15.07.1999 - Act. 29.09.2005SI (28.11.2006)NONONO
Castilla/Mancha (PLATECAM)SI (20.10.2000)SI (20.10.2000)NONONO
Castilla/León (PLANCAL)SI (20.10.2000)SI (22.03.2000)NONONO
Cataluña (PROCICAT)SI (20.10.2000)SI (30.09.1994 - Act. 28.04.2005)SI (1999)SI (05.06.2002)SI (19.07.2006)
Ceuta (PLATECE)SI (20.10.2000)SI (14.12.2001)NONONO
Extremadura (PLATERCAEX)SI (20.10.2000)SI (14.12.2001)NONONO
Galicia (PLATERGA)SI (20.10.2000)SI (18.11.1996)NONO(21.02.2002)
Madrid (PLATERCAM)SI (20.10.2000)SI (13.04.1994)NONONO
Melilla (PLATERME)SI (20.10.2000)SI (14.12.2001)NONONO
Murcia (PLATEMUR)SI (20.10.2000)SI (04.05.1995)NOSI (19.07.2006)NO
Navarra (PLATENA)SI (20.10.2000)SI (11.10.1999)NONOSI (21.02.2002)
País Vasco (LABI)SI (20.10.2000)SI (19.12.1997)NOSI (10.07.2007)SI (23.03.1999)
La Rioja (PLATERCAR)SI (20.10.2000)SI (1.12.2005)NONONO
C. Valencia SI (20.10.2000)SI (19.10.1998)SI (1998)NOSI (23.03.1999)

0 comentarios: